Language
/ Kontakt /
advert armpower.net advert armpower.net

III HAWK Armwrestling Tournament >>>

III HAWK Armwrestling Tournament # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

III HAWK Armwrestling Tournament # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net Poland, Zespół Szkolno Przedszkolny w Siołkowej

11:00 - 20:00 | 10.08.2019

 

III HAWK ARMWRESTLING TOURNAMENT  


Data: 10 Sierpnia 2019

Start: godz 11:00

Plan zawodów:
11:00  - 11:45 zapisy
11:45  - 12:00 instruktaż sędziów FAP
12:10  - 15:00 eliminacje + półfinały
15:15  - 15:45 finały
16:00  - 16:20 Vendetta
16:30  - 16:50 dekoracje

Kategorie wagowe:

Zawodowcy:

- Mężczyźni ręka prawa : 63kg,70kg, 78kg, 86kg, 95kg, 105kg, +105kg, Open

- Kobiety ręka prawa: Open


Amatorzy:

- Amatorzy Mężczyźni ręka prawa : 78kg,86kg,95kg,+95kg

UWAGA: za amatora uważa się osobę która nie brała udziału w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski dla Zawodowców w Armwrestlingu, osoby nie posiadajace obywatelstwa polskiego lub/i karty stałego pobytu lub/i karty polaka nie mogą startować w tej kategorii z powodu braku możliwości weryfikacji ich statusu.

Kierowcy Ciężarówki:

- Kierowcy Ciężarówki ręka prawa: Open

UWAGA: w kategorii "Kierowcy Ciężarówek" uważane będą osoby posiadające wpis 95 w prawie jazdy, aktywnie zawodowo (jeden wydruk z ostaniego miesiąca do weryfikacji)

Rywalizacja wg. Zasad : Federacji Armwrestling Polska


Adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siołkowej ( szkoła w siołkowej )
Pl-33-300, Siołkowa 300

Wpisowe: 10zł

Nagrody:
Puchary , Dyplomy

Organizator:
Stanisław Jarząb
tel. 697640604

Nocleg :
CSZ Ptaszkowa
Ptaszkowa 883
PL 33-330 Ptaszkowa
tel. 694 413 860, 18 415 70 35

Patronat :
Jarząb Arm Wrestler Kierowca Ciężarówki
Federacja Armwrestling Polska
Armpower.net
Urząd Gminy Grybów
Portal Informacyjny Grybów 24.pl
Siołkowa.pl

UWAGI:
- prawo startu mają tylko osoby pełnoletnie
- każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości
- ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących
- turniej w systemie do dwóch przegranych
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas turnieju
- obowiązkowo trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie „Jarząb ARM Wrestler Kierowca Ciężarówki” z siedzibą w Siołkowa 33-330, ul. siołkowa12 w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej oraz realizacji zawodów sportowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu realizacja zawodów sportowych, dla celów rachunkowych i podatkowych oraz w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do zawodów/ imprezy. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.

Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów mogą być powierzone Federacji Armwrestling Polska (FAP). Twoje dane mogą być również powierzone organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki, zdjęcia z zawodów lub przekaz obrazu na żywo.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.

Language
dsadsa