Gdyńskie szkoły na start! >>>

Gdyńskie szkoły na start! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Nadchodzą kolejne mistrzostwa w armwrestlingu dla uczniów w Gdyni. Zapraszamy! Poniżej oficjalny komunikat.

()

XVIII MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, XV SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GDYNI W SIŁOWANIU NA RĘKĘ

1. CEL:
- Popularyzacja dyscypliny sportu w środowisku szkolnym.
- Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów szkół.

2. ORGANIZATOR:
- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
- UKS Złoty Tur Gdynia, FAP
- Gdyńskie Centrum Sportu

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
- 06 grudnia 2018 na auli ZSCHiE ul. Sambora 48

4. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:

Szkoły Gimnazjalne:
- Chłopcy klasa III Open, dziewczęta klasa III Open

Szkoła może wystawić MAKSYMALNIE czterech zawodników i cztery zawodniczki we wszystkich kategoriach wagowych.

Szkoły Ponadgimnazjalne:
- Chłopcy: -63, -70, -78, -86, ponad 86 kg
- Dziewczęta: - 55, -70, ponad 70 kg

Po zakończeniu finałów rozegrana zostanie kategoria OPEN chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Kategoria Open nie jest wliczana do klasyfikacji drużynowej.

Szkoła może wystawić MAKSYMALNIE po jednym zawodniku do każdej kategorii wagowej oraz po jednej zawodniczce do każdej kategorii wagowej – drużyna szkolna może się składać maksymalnie z 5 chłopców i 3 dziewczyny.

W zawodach prawo startu mają uczniowie ze wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych ( w tym maturzyści z klas czwartych).

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA:
- W zawodach biorą udział uczniowie posiadający legitymację szkoły ponadgimnazjalnej.
- Na zakończenie zawodów organizator przewiduje dodatkową kategorię wagową OPEN dla wszystkich uczestników zawodów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do odwołania tej kategorii .
- Zawody odbędą się TYLKO na prawą rękę wg przepisów Federacji Armwrestling Polska

6. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem FAP.
- Podstawą zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce.
- Dokładny instruktaż dotyczący przepisów, przebiegów walk sportowych przeprowadzony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

7. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
- I miejsce – 10 pkt.
- II miejsce – 7 pkt.
- III miejsce – 5 pkt.
- IV miejsce – 4 pkt.
- V miejsce – 3 pkt.
- VI miejsce – 2 pkt.

8. PROGRAM ZAWODÓW:
- 9.00 – odprawa opiekunów reprezentacji szkół
- 9.15 – ważenie wszystkich uczestników zawodów
- 9.45 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie eliminacji
• walki toczyć się będą na dwóch stołach
• w pierwszej kolejności startują szkoły gimnazjalne, a następnie szkoły ponad gimnazjalne.
• poszczególne kategorie wagowe będą rozgrywane do samego końca, z walkami półfinałowymi i finałowymi włącznie.

9. ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia wstępne z podaniem liczby startujących winny być dokonane telefonicznie tel. 627-00-71 lub e-mail zschie@zschie.pl do dnia 04.XII.2018.


10. NAGRODY:
- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wagowych nagrodzeni zostaną medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi..
- Szkoły, które zajmą miejsca od 1-3 otrzymają puchary.

11. UWAGI KOŃCOWE:
- W związku z niemożliwością ustalenia dokładnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny programu zawodów
- Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, buty sportowe, spodnie sportowe)
- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą sędziowie posiadający uprawnienia FAP.
- Opiekunowie grup zobowiązani są dostarczyć pisemne zgody rodziców na uczestnictwo w zawodach.
- Wszyscy startujący zawodnicy do ważenia muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju rodziców lub opiekuna.

Patron Medyczny:
evi-MED Sp. z o.o. Gdynia

Patron medialny:
armpower.net

Organizator: mgr Maciej Sośnicki, UKS Złoty Tur Gdynia.