Źródła prawa sportowego >>>

Źródła prawa sportowego # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Temat taki, na wszelki wypadek, jakby znów na imprezach w sezonie 2019 powróciły pewne tematy. A powrócą, jestem tego pewny. Powróci kwestia zachowania się zawodników, powróci kwestia startów obcokrajowców w Pucharze i Mistrzostwach. I nie ma się co dziwić, bo w naszym gronie spotykamy się oficjalnie dwa razy w roku, na dwóch najważniejszych krajowych zawodach.

()

Dlatego zacytuję w całości artykuł ze strony prawosportowe.pl zaglądajcie też na profil

Artykuł pod tytułem:

„Zwyczaje sportowe, jako źródła prawa sportowego”

Autor – Dominik Kozioł

Określone miejsce spośród źródeł prawa sportowego przyznaje się zwyczajom sportowym. Tak jak w przypadku innych dziedzin prawa pod pojęciem zwyczaju należy rozumieć ukształtowaną w danej społeczności praktykę zachowania, która jest traktowana jako przyjęta norma postępowania według dominującej w tej społeczności opinii.

Zwyczaje sportowe pełnią różnorodne funkcje w dobie prawa stanowionego. Po pierwsze należy podkreślić funkcję kreacyjną. Ma ona wpływ na kształtowanie się reguł sportowych, a w szczególności reguł gry. Utrwalone zwyczaje w postaci skodyfikowanych reguł gry stały się motorem napędowym instytucjonalizacji sportu. Dzięki temu współcześnie następuje tendencja do formalizacji, standaryzacji oraz unifikacji zwyczajów sportowych. Następnie należy wskazać na korekcyjną funkcję zwyczaju. Funkcja ta stanowi formę nacisku, która prowadzi do zmiany prawa stanowionego.

Obok zwyczajów sportowych warto wspomnieć o dobrych obyczajach w sporcie, które są utożsamiane m.in. z zasadą fair play. Odnoszą się one do pewnego pożądanego w sporcie systemu wartości. W porównaniu do obyczajów sportowych, zwyczaje sportowe nie są wyróżniane w oparciu o kryterium wartościujące. Pomimo tego zwyczaje sportowe i dobre obyczaje w sporcie mogą oddziaływać wzajemnie na siebie. Pozytywnie oceniane zwyczaje mogą być podstawą do ustalenia dobrego obyczaju.

Zwyczaje sportowe jako źródło prawa sportowego mogą być podstawą do realizacji danego zadania. Dzięki pełnionym funkcjom są wartościowym uzupełnieniem, a przede wszystkim mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu wielu problemów.

Tyle artykuł, a dla nas – mam nadzieję – będzie on pomocny w rozwiązywaniu naszych spraw.