Szwecja wychodzi z WAF i EAF! >>>

Szwecja wychodzi z WAF i EAF! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Niespodziewana (?) informacja, czy można było tego oczekiwać? Poniżej zimny komunikat. Co z tego wyniknie? Poczekamy zobaczymy. Będzie się działo!

()

Szwedzka Federacja Armwrestlingu podczas dodatkowego – specjalnego kongresu w dniu 09.06.2019 głosowała za wypowiedzeniem członkostwa i wycofaniem się z World Armwrestling Federation (WAF) i jej kontynentalnej filii European Armwrestling Federation (EAF).

Decyzja została podjęta w wyniku tego, że długotrwały brak przejrzystości w zarządzaniu i procesie podejmowania decyzji przez kierownictwo WAF (EAF) doprowadziło do poważnego kryzysu. Chodzi tu przede wszystkim o ograniczanie praw zawodników, sędziów, działaczy do uprawiania sportu.

W rezultacie Szwedzka Federacja Armwrestlingu wycofuje swoje uznanie WAF jako światowego organu zarządzającego armwrestlingiem.

Kierownictwo Szwedzkiej Federacji Armwrestlingu będzie teraz poszukiwać i wspierać tworzenie nowego, wolnego i demokratycznego ruchu międzynarodowego, który zapewnia sportowcom prawo do swobodnego uprawiania sportu zgodnie z wartościami kierującymi szwedzkim ruchem sportowym.

Szwedzka Federacja Armwrestlingu jest niezależną częścią Szwedzkiej Federacji Sztuk Walki i jest w pełni uznawana przez Szwedzką Narodową Federację Sportu, co oznacza między innymi, że Federacja jest w pełni zgodna z WADA, słowami i czynami.

Tekst oryginalny jakby coś poniżej:

The Swedish Armwrestling Federation has in an extra congress on 09-06-2019 voted to terminate its membership and withdraw from The World Armwrestling Federation (WAF) and its continental subsidary The European Armwrestling Federation (EAF).

The decision is made as a result of that a longstanding lack of transparency in in management and the decision making process now has culminated in a questionable managements attempt to limit the free right of athletes and officials to practice their sport.

As a result, The Swedish Armwrestling Federation withdraw its recognition of WAF as the world governing body of armwrestling.

The elected leadership of the Swedish Armwrestling Federation will now seek and support the forming of a new, free and democratic international movement that secures athletes the right to freely practice their sport according to values guiding the Swedish sports movement.

The Swedish Armwrestling Federation is an independent part of the Swedish Martial Arts Federation, and are fully recognized by the Swedish National Sport Federation, meaning among other things that the Federation is fully WADA-compliant, in words and in action.