Zawody w Marklowicach! >>>

Zawody w Marklowicach! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Nareszcie coś się znów będzie działo! Marklowice, czyli klub „Samson” i turniej dla amatorów. Każdą taką inicjatywę witamy z radością, szczególnie teraz, kiedy tak mało sportowych wydarzeń. Prośba do wszystkich Czytających: Poinformujcie amatorów trenujących w waszych klubach. Koniecznie!

()

Regulamin (najważniejszy fragment):

- za amatora uważa się osobę która nie brała udziału w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski dla Zawodowców w Armwrestlingu, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lub/i karty stałego pobytu lub/i karty Polaka nie mogą startować w tej kategorii z powodu braku możliwości weryfikacji ich statusu
- w przypadku startu osoby niepełnoletniej wymagana zgoda rodzica/opiekuna
- każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości
- ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących
- turniej w systemie do dwóch przegranych
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas turnieju
- obowiązkowo trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy

25.09.2021

IV Amatorski Turniej o Puchar Wójta Gminy Marklowice w Armwrestlingu

9:00 – 11:00 ważenie zawodników; 11:00 początek zawodów.

Kategorie:

Kobiety: OPEN lewa i prawa ręka

Mężczyźni: 80 kg; 90 kg; 105 kg; +105 kg; OPEN lewa i prawa ręka