Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich – Walne Zgromadzenie >>>

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich – Walne Zgromadzenie # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Wiceprezydent Federacji Armwrestling Polska Damian Zaorski reprezentował FAP na: Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

()

Na Zgromadzeniu omówiono ubiegłe 4 lata działalności. Przedstawiono plany na przyszłość.

W planach jest m.in. kampania promująca sporty nieolimpijskie; multisportowa impreza kilku / kilkunastu dyscyplin sportu jako forma promocji sportów nieolimpijskich, która ma wspomóc m.in. pozyskiwanie sponsorów.

Obecnie w PKSN jest 55 związków i ok. 4 tysiące klubów.

Wybrano nowego Prezesa PKSN – Tomasza Banasiaka.

Były Prezes Polskiego Związku Squasha 4. Obecny Prezes – Pan Tomasz Dauerman został wybrany na Honorowego Prezesa PKSN.

Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, a w szczególności rozwój, promocja i ochrona prawna sportów nieolimpijskich, przy zachowaniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim i International World Games Association.

PKSN to niezależna organizacja pozarządowa, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich, jak i sportów olimpijskich. Realizując swoje cele PKSN przestrzega postanowienia Karty Olimpijskiej i Światowego Kodeksu Antydopingowego.