Language
/ Kontakt /

KOMUNIKAT FAP >>>

KOMUNIKAT FAP # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

DOTYCZY: pozbawienie stanowiska Wice Prezydenta FAP oraz kary dla zawodnika UKS LV GYM ARMS ()

Zarząd FAP informuje:

1. Zgodnie z postanowieniem nadzwyczajnego,  Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska w dniu 06-10-2018 w Królestwo Club & Restaurant Rondo przy ul. Ziętka 1 w Katowicach za brak poszanowania  zawodników, panelu sędziowskiego, działaczy oraz kibiców ukaranie organizatora  XIX Pucharu Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018: pozbawia się funkcji drugiego Wiceprezydenta Pana Mariusza Grochowskiego.

W wyniku wykluczenia z dnia 06 października 2018 roku Mariusza Grochowskiego z pełnionej funkcji Wice Prezydenta Federacji Armwrestling Polska, zgodnie z § 35 (W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Federacji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ilości członków Zarządu Federacji) statutu Federacji Armwrestling Polska zarząd Federacji Armwrestling Polska w składzie: Paweł Podlewski, Marcin Mielniczuk, Anna Mazurenko w dniu 09-10-2018 roku powołała (ponownie*) na funkcję Drugiego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska, Pana Marcina Lachowicza.


* Zarząd FAP przypomina, iż Pan Marcin Lachowicz w dniu 26 lutego 2016 roku w Sopocie został przez Walne Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska wybrany na funkcję Drugiego Wiceprezydenta, którą to funkcję w dniu 28 października 2016 roku zrzekł się na rzecz Mariusza Grochowskiego - współorganizatora Euro Am 2017 (Mariusz Grochowski decyzją Zarządu Federacji Armwrestling Polska z dnia 17.12.

2016 rok został powołany na stanowisko Drugi Wiceprezydent FAP).


2. Zarząd Federacji Armwrestling Polska w dniu 09-10-2018 roku zgodnie z: & 23, Rozdział IV pkt. 1d Statutu Federacji Armwrestling Polska oraz wewnętrznych regulaminów Federacji Armwrestling Polska postanawia:

„Za niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego Grzegorza Nowotarskiego w dniu 07 października 2018 roku podczas  XIX Pucharowi Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018 odbywającego się w Królestwo Club & Restaurant Rondo przy ulicy Ziętka 1 w Katowicach zawodnika: Cezary Izbiński z Uczniowskiego Klubu Sportowego LV GYM ARMS z siedzibą przy ul. Ogrodowa 61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki zawiesza zawodnika Cezarego Izbińskiego w prawach członka na okres 12 miesięcy, poczynając od dnia 07 października 2018 roku. Kara zawieszenia obejmuje starty w turniejach krajowych i międzynarodowych organizowanych, lub patronowanych przez Federacje Armwrestling Polska, Europejską i Światową Federacje Armwrestlingu. ”.

 

Zarząd FAP podtrzymuje również decyzję Głównego Panelu Sędziowskiego z dnia 07 października 2018 w treści:  

„Za niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego Grzegorza Nowotarskiego w dniu 07 października 2018 roku podczas  XIX Pucharowi Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018 Panel Sędziowski nakłada na Cezarego Izbińskiego kare finansową w wysokości 300,00 pln (słownie: trzysta złotych i 00/100 groszy)".

 

archiwum >>>

Language