Language
/ Kontakt /

List Otwarty Sędziów do zarządu WAF! >>>

List Otwarty Sędziów do zarządu WAF! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Przed chwilą pojawił się list otwarty Sędziów kategorii Master do władz Światowej Federacji Armwrestlingu. ()

Poniżej treść z niewielkim skrótami. Całość pod tym linkiem

Szanowne Władze WAF!

My, sędziowie Master z certyfikatem WAF, z szacunkiem prosimy o anulowanie decyzji zakazującej nam sędziowania imprez nieautoryzowanych przez WAF.

Uczestniczymy w wydarzeniach WAF od lat, poświęcając własny czas i często własne pieniądze. Bierzemy urlopy w pracy, w której otrzymamy zapłatę, aby sędziować jako wolontariusze. Robimy to z powodu naszej pasji do armwrestlingu i tylko z powodu pasji, ponieważ nie otrzymujemy zapłaty. Niektórzy z nas (ale tylko ograniczona liczba na Mistrzostwach Kontynentalnych lub Mistrzostwach Świata) otrzymują zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży. Jednak i tak nie pokrywa to wszystkich poniesionych wydatków.

Robimy to z powodu naszej pasji do tego sportu.

Posiadamy certyfikat WAF i zostaliśmy przeszkoleni w WAF. Ale to nie WAF zainwestował w nasze szkolenia. Zostaliśmy przeszkoleni przez naszych kolegów sędziów z większym doświadczeniem. My teraz szkolimy następnych. Również bez wynagrodzenia. Tylko dzięki naszej pasji do tego sportu.

Nie podpisaliśmy żadnej umowy z WAF i nie ma żadnej zasady w konstytucji WAF, która mówi, że możemy sędziować tylko zawody WAF.

Jak możemy się „psuć” - sędziując w różnych organizacjach? Jesteśmy wysoko wykwalifikowanymi sędziami WAF. Więc prosimy - nie używajcie nas jako instrumentu w osobistym konflikcie lub interesie. Zasługujemy na szacunek!

Podejmowanie decyzji o sędziach, bez konsultacji z nami, jest przejawem braku szacunku! Wasza decyzja nie ma żadnych racjonalnych podstaw i będzie bardzo szkodliwa dla rozwoju armwrestlingu na świecie.

W interesie nas wszystkich jest, aby armwrestling rozwijał się i organizował jak najwięcej wydarzeń wysokiej jakości. Ograniczanie udziału doświadczonych sędziów w nowych wydarzeniach jest przeciwne rozwojowi tego sportu.

Obecny Sędzia Główny WAF stwierdził, że wszyscy organizatorzy armwrestlingu powinni zapraszać na swoje imprezy sędziów WAF, nawet jeśli używają innych reguł niż zasady WAF. Jesteśmy sędziami WAF na imprezach WAF. Po Mistrzostwach jesteśmy normalnymi ludźmi, mając normalne zadania. Dlaczego musimy się tłumaczyć, co robimy w wolnym czasie?

Sędziowania z sędziami spoza WAF lub mniej wyszkolonymi, czynią nas lepszymi sędziami. Musimy być bardziej czujni podczas sędziowania z mniej wyszkolonymi sędziami. To pomaga nam wyostrzyć nasze umiejętności. Również sędziowanie z różnymi zasadami pomaga poprawić sport. Widzimy, które zasady działają, a które nie. Jeśli chcemy poprawić sport, musimy być otwarci na ulepszanie zasad, a najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest zobaczenie różnych reguł w działaniu. Nie możemy osądzać potencjalnych nowych reguł, jeśli nigdy ich nie wypróbowaliśmy.

Mamy nadzieję, że wasza ostatnia decyzja jest nieporozumieniem. I że weźmiecie pod uwagę naszą opinię - opinię sędziów Masters WAF. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy armwrestling i sprawimy, że ten sport będzie się rozwijał i zyskiwał popularność.

List podpisali:

Bob Koschel

Camilla Kattstrom,

Dave Hicks,

David Shead,

Hideki Ohmura

Ivan Gregoricka,

Judyta Wiercinska,

Joey Costello,

Keith Michel,

Luke Pulscher,

Mo Patrick Callan,

Monika Duma,

Rick Pinkney,

Sergy Sokolov,

Zil Fadli.

archiwum >>>

Language