Language
/ Kontakt /

Szanowni Zawodnicy, Trenerzy, Działacze, Sędziowie FAP! >>>

Szanowni Zawodnicy, Trenerzy, Działacze, Sędziowie FAP! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z tzw. „banem WAF” zarząd FAP( Federacja Armwrestling Polska) wydał oświadczenie: Zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 2 pkt i) Statutu FAP, Zarząd FAP podjął w dniu 12.03.2019 r. uchwałę w następującym brzmieniu: ()

„Żaden polski zawodnik oraz sędzia biorący udział na „26 Professional Armwrestling World Cup – Senec Hand 2019” nie zostanie zawieszony w prawach członka FAP”

Zgodnie z zapisami Statutu FAP:

„Federacja swoje cele realizuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym, ochrania i reprezentuje interesy środowiska siłowania na ręce (ang.

armwrestling) przed organami państwa, urzędami, instytucjami lub osobami trzecimi, organizuje zawody, kursy szkoleniowe, ośrodki szkoleniowe, imprezy sportowe oraz propagandowe itp., jak również bierze udział w zawodach i konkursach krajowych oraz zagranicznych”.

Tym samym w przypadku nałożenia jakichkolwiek kar (decyzją Europejskiej oraz Światowej Federacji Armwrestlingu) związanych z udziałem przedmiotowym turnieju, Zarząd FAP oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe środki formalno-prawne mające na celu ochronę polskich zawodników i sędziów.

Z poważaniem:
Zarząd FAP

archiwum >>>

Language