Language
/ Kontakt /

Decyzja podjęta! >>>

Decyzja podjęta! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Poniżej komunikat, który już zapewne widzieliście na grupie, ale należy go również zamieścić na armpower.net Decyzja w sprawie wypowiedzenia członkostwa w strukturach Światowej Federacji Armwrestlingu (WAF) oraz Europejskiej Federacji Armwrestlingu (EAF). ()

Federacja Armwrestling Polska przeprowadziła w dniach 14-21 czerwca 2019 r konsultacje społeczne wśród uprawnionych przedstawicieli stowarzyszonych klubów, czego wynikiem było głosowanie w przedmiotowej sprawie. Spośród 23 uprawnionych do głosowania - 21 głosów głosowało „ZA” wystąpieniem z struktur WAF oraz EAF oraz 2 wstrzymało się od głosu.

Spośród kluczowych aspektów, które miały wpływ na decyzję należy wymienić:

1. Brak transparentności w funkcjonowaniu kierownictwa WAF i EAF, w tym liczne podejrzenia o malwersacje finansowe.

2. Bezpodstawne odebranie Federacji Armwrestling Polska organizacji Mistrzostw Świata (Katowice 2019).

3. Decyzja o zawieszaniu sędziów oraz zawodników niezgodna z konstytucją WAF.

4. Bezpodstawne zawieszenie w obowiązkach oficjalnych przedstawicieli oraz sędziów Federacji Armwrestling Polska oraz uniemożliwienie im wykonywanie swoich obowiązków na Mistrzostwach Europy oraz innych turniejach rekomendowanych przez WAF bez przedstawienia oficjalnych decyzji o zawieszeniu oraz uniemożliwienie apelacji.

5. Ograniczenia swobody sportowców w wyborze turniejów jedynie do startów w wydarzeniach rekomendowanych przez kierownictwo WAF i EAF.

6. Pogwałcenie konstytucyjnych zasad demokracji poprzez blokowanie udziału poszczególnych działaczy krajowych w zebraniach członkowskich krajów oraz uniemożliwienie im wyrażania opinii oraz wypowiedzi w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących oraz w kwestiach organizacyjnych WAF i EAF.

W związku z powyższymi zarzutami Federacja Armwrestling Polska wypowiada członkostwo w strukturach Światowej Federacji Armwrestlingu oraz Europejskiej Federacji Armwrestlingu.

Tym samym Federacja Armwrestling Polska rozpoczyna działania mające na celu wspieranie nowych organizacji, które cechuje transparentność oraz wolność wyboru zawodników oraz sędziów co do udziału w preferowanych przez nich wydarzeniach sportowych.

archiwum >>>

Language