Language
/ Kontakt /

Jest szansa na Polski Związek Armwrestlingu! >>>

Jest szansa na Polski Związek Armwrestlingu! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Jest bliżej, niż dalej, jest swego rodzaju „światełko w tunelu” na utworzenie – w końcu – Polskiego Związku Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych. Ministerstwo Sportu ma obecnie dwie możliwości – wyrazić zgodę na powstanie takiego związku lub wystąpić o kasację! ()

Wieloletnie starania o utworzenie Polskiego Związku Sportowego Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych dobiegają do punktu, w którym nasze plany i marzenia mogą się nareszcie spełnić. Dziś właśnie władze Związku Sportowego Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych otrzymały informację od Kancelarii Prawa Sportowego, która jest naszym reprezentantem w tej kwestii. Z tej informacji wynika, że Ministerstwo Sportu – niesłusznie odmówiło rejestracji Związku. Teraz, po – pozytywnej dla nas decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – sprawa po prostu musi zostać rozstrzygnięta. Albo Ministerstwo uzna nasz Związek, albo będzie występować o kasację wyroku.

Jakie były argumenty przytoczone przez Kancelarię Prawa Sportowego Lex Sport? Kancelaria wytknęła „rażące błędy” w uzasadnieniu odmownej decyzji Ministerstwa.


Sąd to uznał!

Czy Ministerstwo naprawi swoje błędy?

Czy nasze plany w końcu będą zrealizowane?

Decyzja już niebawem!


Poniżej całość pisma z kancelarii:

„Dnia 2 lipca 2019 r. odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Spór dotyczył odmowy rejestracji Związku Sportowego Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych przez Ministra Sportu i Turystki, który dwukrotnie odmówił rejestracji Związku.

Ministerstwo założyło przede wszystkim, że założenie Polskiego Związku Sportowego Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych jest bezzasadne, gdyż wszyscy powinni trenować razem, na tym samym sprzęcie i według tych samych zasad.

Kancelaria Prawa Sportowego Lex Sport, reprezentująca Związek Sportowy Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych, w ustnych motywach swojej skargi wskazała na rażące błędy popełnione przez Ministerstwo przy wydaniu zaskarżonej decyzji, w szczególności na brak dostrzeżenia różnic w organizacji i uprawianiu armwrestlingu przez osoby niepełnosprawne. Pełnomocnicy podkreślili jak potrzebne z perspektywy sportowców niepełnosprawnych jest utworzenie krajowego związku, a wszelka generalizacja i odmówienie szczególnej ochrony na tym poziomie struktur organizacyjnych, jest zwyczajnie szkodliwe dla osób niepełnosprawnych i uniemożliwia im skuteczny rozwój kariery sportowej.

Sąd przychylił się do poglądu Związku i uchylił decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy rejestracji. W najbliższych dniach Minister może wyrazić zgodę na utworzenie naszego związku lub wszcząć postępowanie kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Związek wraz ze swoimi pełnomocnikami będzie w dalszym ciągu stał na straży praw sportowców niepełnosprawnych.”

archiwum >>>

Language