Language
/ Kontakt /

CZEKAMY NA MISTRZA WARMII I MAZUR >>>

CZEKAMY NA MISTRZA WARMII I MAZUR # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

()

7 kategorii m??skich, 2 kategorie kobiet, rywalizacja na lew? i praw? r??ka, - to wszystko i nie tylko czeka nas na I Otwartych Mistrzostwach Warmii i Mazur, organizowanych 17 paÂ?dziernika br. przez przedstawicieli federacji Strong Man Olsztyn.

Jest to bardzo dobry pocz?tek sezonu jesiennego - powiedziaÂ? nam Igor Mazurenko, Prezydent Federacji. Cieszy nas to, Â?e dziaÂ?acze innych sport??w siÂ?owych, jak Strong Man czynnie zainteresowali si?? naszym sportem.

„B??d? to pierwsze profesjonalne zawody w siÂ?owaniu na r??ce w naszym mie?cie. W zeszÂ?ym roku zapocz?tkowali?my t? dyscyplin?? sportu podczas jednej z imprez organizowanych przez nasz? federacj?? - powiedziaÂ? Andrzej Szurmiej, organizator zawod??w. Przy pomocy Marioli Kaniowskiej (zdj??cie obok), Radnej miasta Olsztyn oraz zaprzyjaÂ?nionych sponsor??w jeszcze w tym roku udaÂ?o nam si?? zorganizowa?? te niecodzienne w naszym mie?cie zmagania sportowe."

archiwum >>>

Language