Language
/ Kontakt /

Turniej Poroniańsko Sarpacka  >>>

Turniej Poroniańsko Sarpacka  # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Turniej Poroniańsko Sarpacka  # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net Poland, ul. J. Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin

10:00 - 18:54 | 22.06.2024

Termin i miejsce zawodów: 

-22.06.2024r.
- Scena plenerowa na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie,

ul. J. Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin

2. Weryfikacja i ważenie: 

-21.06.2024r., od 16:00 do 20:00, Scena plenerowa Gminnego Ośrodka Kultury

- 22.06.2024r.,  od 08:00 do 9:00, Scena plenerowa Gminnego Ośrodka Kultury
- Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów
- Rywalizacja sportowa : 9:00 eliminacje, finał ok. 19:00

3. Zasady rywalizacji.

Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wagowe: 

MĘŻCZYŹNI zawodowcy 
- prawa ręka do 90kg, 105kg,  +105kg,
- lewa ręka do 90kg, 105kg,  +105kg,

MĘŻCZYŹNI amatorzy

- prawa ręka  do 90kg, 105kg,  +105kg,
- lewa ręka  do 90kg, 105kg,  +105kg,

MĘŻCZYŹNI masters
- prawa ręka do 100kg, +100kg,

- lewa ręka do 100kg, +100kg,

KOBIETY zawodowcy
- prawa ręka do 78, 78+,
- lewa ręka do 78, 78+,

KOBIETY amatorki

- prawa ręka Open
- lewa ręka Open

4. Nagrody
- Medale i dyplomy I, II, III miejsce
- Puchary w kat. OPEN PRESTIGE
- Nagrody pieniężne :
Mężczyźni prawa ręka Open - nagroda za 1 miejsce - 1000 zł

Mężczyźni prawa ręka Open - nagroda za 2  miejsce – 700 zł

Mężczyźni prawa ręka Open - nagroda za 3 miejsce – 400 .zł


Kobiety prawa ręka Open - nagroda za 1 miejsce - 1000 zł

Kobiety prawa ręka Open - nagroda za 2 miejsce - 700 zł

Kobiety prawa ręka Open - nagroda za 3  miejsce – 400 zł

 

5. Uwagi końcowe
- opłata startowa 30 zł za rękę
- zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu sportowym,
- wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju,

- wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu (JUNIORÓW)  pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.
- ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione kontuzje i urazy, zawodnicy przed przystąpieniem do rywalizacji muszą podpisać oświadczenie,
- prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Organizator:

Andrzej Łojas (UKS Niedźwiedzie Orawy)

Gmina Poronin

Gminny Ośrodek Kultury w  Poroninie

 

 

 

 

Language
dsadsa