Language
/ Kontakt /

URPA: przedstawiciele PAL a certyfikowani organizatorzy >>>

URPA: przedstawiciele PAL a certyfikowani organizatorzy # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Jaka jest różnica między przedstawicielami PAL a certyfikowanymi organizatorami? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektora ds. Komunikacji PAL, Kirilla Yakovleva. ()

Kirill Yakovlev:

Od premiery United Professional Armwrestling Rating (URPA) w grudniu 2018 roku, zgodziliśmy się współpracować z 16 organizacjami na całym świecie.

Misja URPA

Głównym zadaniem zespołu URPA jest pomoc lokalnym sportowcom i organizatorom w uzyskaniu dostępu do międzynarodowego Rankingu, aby legitymizować nasz sport w swoich krajach oraz aby przyciągnąć sponsorów i organizacje rządowe do rozwijania i promowania armwrestlingu. Umożliwi to sportowcom zbudowanie kariery zawodowej, organizatorom i promotorom - zbudowanie firmy sportowej na rzetelnych podstawach.

Przedstawiciele krajowi

Aby zrealizować to zadanie, aby wdrożyć standardy URPA w najbardziej odległych zakątkach planety, musimy stworzyć lokalne centra wsparcia informacji i szkolenia dla sportowców, sędziów, sekretarzy turniejów, lokalnych organizatorów. Funkcje takich ośrodków będą wykonywane przez przedstawicieli narodowych. Ich zadaniem jest także rozwiązywanie problemów związanych z oceną lokalnych przepisów i realizacją dużych projektów krajowych w połączeniu z profesjonalną ligą armwrestlingową.

Igor Mazurenko i ja właśnie wracamy z Chin i Malezji, gdzie przeprowadziliśmy rozmowy z naszymi przedstawicielami krajowymi w regionie.

Organizatorzy URPA

Dzisiaj otrzymujemy wiele zgłoszeń od różnych organizacji na temat bezpośredniej współpracy. W niektórych krajach istnieje pewna konkurencja między organizacjami siłowania się na ręce.

Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, co następuje:

Krajowy Przedstawiciel PAL wykonuje coś w rodzaju „usługi” na swoim terytorium. Certyfikowanym Organizatorem PAL może być każda organizacja, która podejmie się pracy zgodnie z Zasadami Ratingu i Zasadami WAF.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: kto następnie kontroluje organizatora, jeśli przedstawiciel krajowy nie ma uprawnień do autoryzacji?

Umowa PAL, podpisana przez wszystkich certyfikowanych organizatorów, mówi, że organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi standardami oceny. W przypadku pojawienia się informacji potwierdzających naruszenie przez organizatora Regulaminu wszelkie informacje o wydarzeniu Organizatora mogą zostać wyłączone z Rankingu, a Organizator może zostać zdyskwalifikowany. W związku z tym organizator jest kontrolowany przez sportowców, sędziów i innych uczestników procesu.

System ocen został zaprojektowany w taki sposób, aby wszyscy - reprezentanci narodowi i organizatorzy byli zainteresowani zwiększeniem liczby certyfikowanych zawodników i certyfikowanych zawodów, niezależnie od historii ich wzajemnych relacji.

Dlatego dziś zapraszamy do współpracy wszystkich organizatorów, którzy chcą się rozwijać w branży sportowej armwrestlingu. Procedura ubiegania się o status certyfikowanego organizatora jest bardzo prosta: na stronie internetowej rankingu armwrestlingrating.com, w zakładce "Dla organizatorów" menu, możesz złożyć wniosek, wypełniając prosty formularz. Nasz zespół dokona przeglądu wniosku i skontaktuje się z Państwem bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowego przedstawiciela.

Życzymy wszystkim powodzenia w rozwoju naszego ulubionego sportu!

archiwum >>>

Language