Language
/ Kontakt /

WAF zbanował Judytę! >>>

WAF zbanował Judytę! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

To już nie są wielkanocne jaja! To już zaczyna śmierdzieć! Przed nami Wielkanoc, przed nami 20 kwietnia Światowy Dzień Armwrestlingu – i oto World Armwrestling Federation skreśla Judytę Wiercińską z listy sędziów na Mistrzostwa Europy. Poniżej oficjalne pismo Judyty do członków EAF. ()

Jeszcze jedno. Judyta chciała się dowiedzieć oficjalnie o decyzji, ale Mircea zignorował jej pytanie. Od poniedziałku do do wczoraj wczoraj trwały rozmowy - najpierw Davida, a potem moje z Zarządem EAF, które skończyły się niczym.

Szanowni Członkowie Europejskiej Federacji Armwrestlingu (EAF)!

To oficjalna skarga na decyzję Zarządu EAF o usunięciu mnie z listy sędziów na Mistrzostwa Europy 2019 bez podania żadnego uzasadnienia.

Jestem sędzią kategorii Master z 14-letnim doświadczeniem, Europejskim Dyrektorem do Spraw Szkolenia Sędziów oraz Członkiem Europejskiego Panelu Sędziowskiego.

Bez żadnego ostrzeżenia Zarząd EAF zdecydował usunąć mnie z listy sędziów sporządzonej przez Głównego Sędziego Europejskiego, Davida Sheada, jedynie z notatką mówiącą "Judyta nie jest zaproszona". Gdy Sędzia Główny próbował dowiedzieć się o powody takiej decyzji, odpowiedź Głównego Sekretarza EAF, Mircea Siminionescu Simicel, rozwinęła się do "Judyta nie jest zawieszona, ale uważamy, że lepiej będzie jej nie zapraszać". Na moje oficjalne zapytanie o racjonalne powody usunięcia mnie z listy, otrzymałam odpowiedź od Głównego Sekretarza EAF: "Nie posiadam wytłumaczenia ani oficjalnych powodów, które mogę Ci przekazać. Zarząd EAF zdecydował o takim składzie listy sędziów."

Szanowni Członkowie EAF, zdecydowałam się złożyć apelację do Was, jako najwyższej władzy Europejskiej Federacji.

W konstytucji WAF nie ma żadnych przepisów upoważniających Głównego Sekretarza czy Zarząd EAF do usunięcia kogoś z listy sędziów ani przygotowania takiej listy (ten obowiązek leży w kompetencji Głównego Sędziego). Jedynym wyjątkiem jest uznanie kogoś za członka "not in good standing" ("w niepoprawnych relacjach", tzn. zawieszonego), którym, jak sam Sekretarz Generalny przyznał, nie jestem. Nie złamałam też żadnych zasad WAF.

Dodatkowo, jako Dyrektor EAF do Spraw Szkolenia Sędziów, mam obowiązek być obecna na Mistrzostwach Europy w trakcie seminarium sędziowskiego oraz całych zawodów w celu prowadzenia szkolenia (zgodnie z regułami WAF punkt 3.2.1, 3.2.2). Obecnie decyzja Zarządu EAF, którzy przecież powinni przestrzegać własnych przepisów, uniemożliwia mi wykonanie tego obowiązku.

Jest to pierwsza sytuacja w historii, kiedy sędziemu kategorii Master zabroniono sędziować Mistrzostw Świata lub Europy bez żadnego uzasadnienia.

Poza tym, Zarząd EAF zdecydował, że lepiej zaprosić dwie sędziny kategorii Junior z jednorocznym doświadczeniem i umieścił je na głównej liście sędziów, którym przysługuje zwrot kosztów podróży, pokój w hotelu, posiłki oraz zapłata 25 euro za dzień sędziowania. Tymczasem dwóch bardzo doświadczonych sędziów tureckich nie zostało wpisanych na listę i skierowano ich do egzaminu sędziowskiego (mimo, że jeden z nich posiada kategorię Senior WAF).

Szanowni rosyjskojęzyczni członkowie EAF, jestem jedynym członkiem Panelu Sędziowskiego, który zna dobrze język angielski i rosyjski. Zawsze wspierałam Was w czasie protestów i pomagałam w komunikacji pomiędzy Wami a sędziami. Obecnie w Panelu Sędziowskim nie ma nikogo, kto zna lub chociaż rozumie język rosyjski. Nawet wśród wszystkich sędziów zatwierdzonych na EuroArm 2019 (obecnych przez wszystkie dni zawodów) nie ma nikogo z dostatecznie dobrą znajomością języka angielskiego i rosyjskiego jednocześnie, żeby zapewnić prawidłową komunikację pomiędzy sędziami a zawodnikami i tłumaczyć protesty. Wszyscy wiemy, jak ważne jest, żeby osoba tłumacząca protest, oprócz dobrej znajomości obu języków, znała również przepisy i techniki armwrestlingu, aby zagwarantować właściwe zrozumienie skargi zawodnika.

Zarząd EAF zdecydował również o wykluczeniu 4 innych bardzo dobrych sędziów (jednego z kategorią WAF Master i 3 z kategorią WAF Senior) z sędziowania Mistrzostw Europy, ze względu na ich udział w zawodach organizowanych przez PAL (mimo, że prowadzonych według przepisów WAF).

Staram się pozostać tak obiektywna, jak to możliwe, ale nie jestem w stanie dostrzec, w jaki sposób decyzje Zarządu EAF mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój armwrestlingu. Odrzucenie 2 sędziów kategorii WAF Master oraz 3 sędziów z kategorią WAF Senior i zaproszenie na ich miejsce 2 sędziów kategorii Junior może jedynie wpłynąć na obniżenie poziomu sędziowania i zaszkodzić zawodnikom. Pozwolę sobie przypomnieć, że w moim przypadku decyzja Zarządu EAF o usunięciu mnie z listy sędziów była całkowicie nieuzasadniona, co sami otwarcie przyznali. Nie chcę spekulować na temat powodów takiej decyzji, jako że na pewnym poziomie należy posiadać silne dowody na poparcie swojej tezy. Przedstawiam jedynie suche fakty.

Szanowni Członkowie EAF, posiadacie władzę umożliwiającą zmianę decyzji Zarządu EAF oraz samego Zarządu. Proszę, rozważcie moją skargę i podejmijcie decyzję dla dobra całego armwrestlingu.

Z wyrazami szacunku

Judyta Wiercińska

Sędzia kategorii Master,

Dyrektor EAF do Spraw Szkolenia Sędziów

Członek Panelu Sędziowskiego EAF

archiwum >>>

Language