Language
/ Kontakt /

Kongres WAF – nie obyło się bez sensacji! >>>

Kongres WAF – nie obyło się bez sensacji! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

14 października 2018, podczas Mistrzostw Świata w Armwrestlingu, odbywających się w mieście Ankara (Turcja) odbył się Kongres Światowej Federacji Armwrestlingu. Spodziewaliśmy się, na podstawie doświadczeń z poprzednich lat, wielu dyskusji i nawet sporów. Jednak, to co się zdarzyło przeszło nasze oczekiwania. ()

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 41 Federacji narodowych. Pierwszym mówcą był Prezydent Światowej Federacji Assen Khadzhitodorov. Mówił o sukcesach Federacji w ubiegłym roku, o spotkaniach z przywódcami Komitetu Paraolimpijskiego i perspektywach włączenia armwrestlingu w program Igrzysk Paraolimpijskich. Światowa Federacja Armwrestlingu dokonała niezbędnych zmian w pakiecie dokumentów niezbędnych do włączenia naszej dyscypliny sportowej do rodziny Paraolimpijskiej, a zmiany te zostały przedstawione uczestnikom Kongresu.

Prezydent WAF zaproponował również głosowanie nad ustanowieniem Międzynarodowego Dnia Armwrestlingu na 20 kwietnia. Uczestnicy Kongresu jednogłośnie głosowali za corocznymi obchodami tego dnia.

Następnie poruszono kwestie takie jak budżet WAF na 2018 r., Zatwierdzono Azerbejdżan jako kraju gospodarza Mistrzostw Świata w Armwrestlingu w 2021 r., Dopuszczenie dwóch nowych członków (Mali, Palestyny) do Światowej Federacji światowej zostały rozpatrzone i poddane pod głosowanie. Uczestnicy Kongresu poparli wszystkie propozycje Dyrekcji Federacji i przystąpili do rozpatrzenia propozycji federacji krajowych i kontynentalnych.

Azjatycka Federacja Armwrestlingu wniosła najwięcej wniosków i uwag, a wszystkie dotyczyły sędziowania. Debata nad tymi wnioskami trwała bardzo długo i trwa nawet dziś.

Przybliżymy wam zatem wnioski Azjatyckiej Federacji.

Głównym motywem, który jednoczy proponowane zmiany, była duża liczba błędów sędziów, które skutkują poważnymi konsekwencjami dla zawodnika, ale… jednocześnie sam sędzia nie ponosi konkretnej odpowiedzialności.

Dlatego Federacja Azji zaproponowała wprowadzenie wideo rejestracji walk, jako instrumentu weryfikacji decyzji sędziów.

Ponadto postulowano wprowadzenie „jury” w liczbie 7-9 osób, które będzie podejmować ostateczne decyzje w kontrowersyjnych sprawach sędziowania walk. Jak wiecie do tej pory leżało to w kompetencjach Sędziego Głównego.

 

Zaproponowano również wprowadzenie systemu karania sędziów, którzy popełnili więcej niż dwa błędy podczas dnia turniejowego. Kara to między innymi obniżenie kategorii o jeden stopień oraz zawieszenia na danych zawodach. Ahmed Alijew, przewodniczący Federacji Kazachstanu i główny lobbysta tych zmian, wyjaśnił, że protest wygrany przez zawodnika zostanie uznany za „pomyłkę sędziowską".

Wszystkie te propozycje spotkały się z wyjątkowo negatywną reakcją głównego sędziego WAF, Leonarda Harklessa. Niestety, ramy czasowe Kongresu nie pozwoliły Sędziemu Głównemu na przedstawienie argumentów do dyskusji, a proponowane zmiany zostały przyjęte przez Kongres.

To nie koniec!

Po poruszeniu innych jeszcze spraw, znów powrócono do spraw sędziowskich i Prezydent Azjatyckiej Federacji złożył wniosek o wyborze Sędziego Głównego co każde kolejne cztery lata. Wniosek przeszedł, tylko kilka federacji – w tym polska – głosowało przeciwko.

Ale najciekawsze jest to, że zmiana ta została przyjęta w sformułowaniu, które przewiduje reelekcję Sędziego Głównego co 4 lata przez zarząd WAF. Tak więc, zdaniem ekspertów, Kongres przekazał Dyrekcji prawo do ponownego wyboru Sędziego Głównego, który zastępuje procedurę demokratyczną prostą procedurą mianowania.

Kongres WAF zakończył się, ale podjęte decyzje były przedmiotem bardzo gorącej dyskusji. Armpower.net i Armbets News zbierają już opinie i wyjaśnienia najważniejszych aktorów tych krytycznych zmian, które wielu określiło sytuacją kryzysową w sędziowaniu WAF. Poczujemy konsekwencje decyzji ostatniego Kongresu na kolejnych Mistrzostwach Świata.

archiwum >>>

Language