Language
/ Kontakt /

Marklowice – zapraszamy! >>>

Marklowice – zapraszamy! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

To już kolejna edycja Amatorskiego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Marklowice. Jeszcze jest sporo czasu, ale jeśli ktoś planuje sobie starty i ma status amatora – proszę zanotować. ()

III Amatorski Turniej o Puchar Wójta Gminy Marklowice w Armwrestlingu

Data: 28.09.2019

Adres:

Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Adama Mickiewicza

ul. Wyzwolenia, 44-321 Marklowice

Plan zawodów:

11:00  - 12:00 ważenie zawodników
12:00  - 15:30 walki eliminacyjne
16:00 – 16:30 finały

17:00  - 17:30 dekoracja wręczania pucharów
 

Kategorie wagowe (tylko i wyłącznie amatorzy)

Mężczyźni:

Prawa i lewa ręka do 85 kg

Prawa i lewa ręka do +85 kg

Open ręki prawej i lewej z Radiem 90 FM

Kobiety

Open ręki prawej i lewej z Radiem 90 FM

Wpisowe: brak wpisowego

Nagrody:
Puchary , Dyplomy

Organizator:
UKS „Samson Marklowice”

Tel: 503388690

Tel: 663190351

Patronat :

Urząd Gminy Marklowice

Federacja Armwrestling Polska
Radio 90 FM
armpower.net

UWAGI:

za amatora uważa się osobę która nie brała udziału w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski dla Zawodowców w Armwrestlingu, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lub/i karty stałego pobytu lub/i karty Polaka nie mogą startować w tej kategorii z powodu braku możliwości weryfikacji ich statusu

Więcej informacji w tekście na końcu.

III Amatorski Turniej o Puchar Wójta Gminy Marklowice w Armwrestlingu

Adres:
Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Adama Mickiewicza

ul. Wyzwolenia, 44-321 Marklowice

Plan zawodów:

11:00  - 12:00 ważenie zawodników
12:00  - 15:30 walki eliminacyjne
16:00 – 16:30 finały

17:00  - 17:30 dekoracja wręczania pucharów
 

Kategorie wagowe (tylko i wyłącznie amatorzy)

Mężczyźni:

Prawa i lewa ręka do 85 kg

Prawa i lewa ręka do +85 kg

Open ręki prawej i lewej z Radiem 90 FM

Kobiety

Open ręki prawej i lewej z Radiem 90 FM

Wpisowe: brak wpisowego

Nagrody:
Puchary , Dyplomy

Organizator:
UKS „Samson Marklowice”

Tel: 503388690

Tel: 663190351

Patronat :

Urząd Gminy Marklowice

Federacja Armwrestling Polska
Radio 90 FM
armpower.net

UWAGI:

- za amatora uważa się osobę która nie brała udziału w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski dla Zawodowców w Armwrestlingu, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lub/i karty stałego pobytu lub/i karty Polaka nie mogą startować w tej kategorii z powodu braku możliwości weryfikacji ich statusu
- w przypadku startu osoby niepełnoletniej wymagana zgoda rodzica/opiekuna
- każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości
- ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących
- turniej w systemie do dwóch przegranych
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas turnieju
- obowiązkowo trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie Uczniowski Klub Sportowy „Samson Marklowice” z siedzibą w Marklowice 44-321 ul. Kormoranów 6, w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej oraz realizacji zawodów sportowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu realizacja zawodów sportowych, dla celów rachunkowych i podatkowych oraz w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do zawodów/ imprezy. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.

Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów mogą być powierzone Federacji Armwrestling Polska (FAP). Twoje dane mogą być również powierzone organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki, zdjęcia z zawodów lub przekaz obrazu na żywo.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.

 

archiwum >>>

Language